Herontdek het Oude Egypte
Met Tehuti Research Foundation


De Sfinx van Gizeh
Niemand kan de eerste blik op de sfinx vergeten. Het is heel normaal voor iedereen, die de sfinx gezien heeft om volledig ondersteboven te zijn van de aanwezigheid van dit monument op het Gizeh Plateau. Het is een meesterwerk van artistieke compositie en is met niets anders op aarde vergelijkbaar. De samenstelling van het lichaam van een leeuw met het hoofd van een mens resulteerde in een schijnbaar uniek natuurlijk wezen.

Je kunt dit magnifieke standbeeld met zijn perfect geproportioneerde hoofd alleen maar bewonderen. Het vakmanschap van de beeldhouwer wordt duidelijk als je kijkt naar de perfecte proporties die hij heeft weten te handhaven tussen de verschillende onderdelen in een gezicht ( neus, ogen, oren, etc.) van zulke enorme afmetingen.

Alle geleerden zijn het er over eens, dat de sfinx een zonnesymbool is. De sfinx bestaat uit het lichaam van een leeuw, wat kracht symboliseert door zijn fysieke vorm en het hoofd van een man, wat intelligentie en bewustzijn symboliseert. Het belang van de sfinx is een constante reden voor discussie.

Maar, wanneer is de sfinx gebouwd? En door wie? De meesten geloven, dat de antwoorden ergens te vinden zijn in de periode tussen 2520 en 2484 v. Chr., tijdens het bewind van farao Khafre (Chefren), maar deze gedachten zijn verkeerd. Laten we het bewijs eens nader bestuderen.Het tastbare bewijs

De oorspronkelijke ligging van de sfinx was op een enigszins glooiend zandstenen plateau met uitlopers van harde rots. Het hoofd van de sfinx is uit deze rotsen gehouwen. Om het lichaam van de sfinx te vormen werd dit als het ware uitgehouwen uit deze zandstenen laag waarop het hoofd geplaatst was om zodoende het lichaam te vormen. De overgebleven stenen werden gebruikt voor de bouw van de twee tempels, die je ten oosten en zuiden van de sfinx vind.

De belangrijkste onderdelen van de sfinx zijn samengesteld uit materialen van verschillende geologische samenstelling:Het verweerde lichaam

De vraag is: waardoor werd de erosie op het lichaam veroorzaakt?

Er zijn twee mogelijke oorzaken:

  1. Mogelijke slijtage door wind en zand.
    Omdat het lichaam van de sfinx in een holle ruimte (tussen rotsen; zie foto) ligt, duurt het minder dan twintig jaar om die ruimte compleet te vullen met zand. De meeste tijd is de Sfinx dan ook geheel onder het zand bedolven geweest, sinds ze duizenden jaren geleden gebouwd werd. Daarom kan de Sfinx niet blootgesteld zijn geweest aan slijtage door wind en zand. In tegendeel; het zand heeft de Sfinx zelfs beschermd tegen zulke weersinvloeden. Verder kan de halfronde ruimte waarin de Sfinx ligt nooit het werk zijn geweest van wind en zandstormen.

  2. Mogelijke slijtage door watererosie.
    De meeste geleerden hebben zich neergelegd bij het feit, dat de slijtage van de Sfinx veroorzaakt moet zijn door watererosie. Geologen zijn het inderdaad eens over het feit, dat Egypte aan het einde van de laatste ijstijd (ca. 15.000 - 10.000 v. Chr.) blootgesteld moet zijn geweest aan zware overstromingen.
    Als de erosie dus door water veroorzaakt is, moet de Sfinx gemaakt zijn, voordat Egypte onder water stond, dus meer dan 12000 jaar geleden. Deze stelling was voor de geleerden ook een beetje te radicaal., aangezien zij niet graag van de stelling afstappen, dat de Sfinx gebouwd is tijdens de periode van Khafre (Chefren). Daardoor kwamen zij, die niet bekend zijn met wetenschappelijke grondbeginselen, met de stelling dat de invloed van grondwater en niet overstromingen de erosie veroorzaakt moest hebben.

Laten we even niet letten op de ego's van deze mensen, maar het bewijs even bestuderen t.a.v. de oorzaak van de watererosie.De gerepareerde klauwen

Onderzoekers hebben bepaald, dat de uitgestrekte voorklauwen van de Sfinx zijn gerepareerd tijdens drie verschillende bewerkingen. Deze onderzoeken hebben tevens aangetoond, dat elke reparatie bedoeld was om een voorgaande reparatie te vervangen of verstevigen. Met andere woorden: De conditie van de klauwen is nooit slechter geworden sinds de eerste reparaties. Dat wil dus zeggen, dat het een eenmalige gebeurtenis de erosie veroorzaakt heeft en niet een continu proces. De vraag is nu; wat was die eenmalige gebeurtenis?

Onderzoek door Mark Lehner, Directeur on situ voor het "American Research Center" in Egypte, toonde aan, dat er geen noemenswaardige schade meer is aangericht aan de Sfinx sinds de originele schade werd aangericht. Lehner schreef:

"We moeten concluderen……dat het grootste gedeelte van de Sfinx al ernstig geërodeerd was toen het eerste metselwerk verricht werd…..

Als we aannemen dat een laag zand over de Sfinx meer als bescherming zou dienen dan aan erosie zou bijdragen, blijft er nog maar een 1000 jaar of misschien zelfs maar een 500 jaar over waarin het lichaam aan erosie blootgesteld zou kunnen zijn om in de staat van verval te komen, die zichtbaar wordt onder de eerste laag metselwerk."

Lehner schat dat de vroegste reparaties stammen uit de periode van het Nieuwe Rijk. Hij heeft echter nooit wetenschappelijk bewijsmateriaal aangeleverd om deze tijdsopgave te ondersteunen. Sommige wetenschappers neigen naar het idee dat de vroegste reparaties zijn uitgevoerd door Khafre (Chefren) en zien hem eerder als de restaurateur dan de bouwer van de Sfinx.Was de oorzaak het grondwater?

Bijna alle wetenschapper geloven, zoals al eerder gezegd, dat de erosie is ontstaan door één enkele gebeurtenis en niet door een continu proces.
In tegenstelling tot wetenschappelijke stelregels en/of grondbeginselen werd geopperd dat de stijging van grondwater in een zuigbeweging voor een reactie van het zandsteen gezorgd zou hebben en op die manier de gebeurtenis zou hebben veroorzaakt. Na 500 jaar zou het grondwaterpeil dan weer gezakt zijn om nooit meer te stijgen!

Het bewijs tegen het stijgen van het grondwater is overweldigend en wel om deze redenen:

Er bestaat geen verklaarbare reden, behalve misschien dat de watererosie ontstond aan het einde van de laatste ijstijd, ca. 15.000 - 10.000 v. Chr.

Voor een aanvullende analyse van het tastbare bewijs op het hoofd en de tempel van de Sfinx, de tempel van Khafre (Chefren) en ander ondersteunend bewijsmateriaal, lees Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, geschreven door Moustafa Gadalla.

Geschreven door: Moustafa Gadalla

Vertaald door: Marcel MaessenVoor een aanvullende analyse van het tastbare bewijs op het hoofd en de tempel van de Sfinx, de tempel van Khafre (Chefren) en ander ondersteunend bewijsmateriaal, lees Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, geschreven door Moustafa Gadalla.:
Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, by Moustafa Gadalla Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt
by Moustafa Gadalla
352 pages, 5.5" x 8.5"
List Price: $19.95 USD (paperback)
$13.95 USD (eBook)
Boeken [in Dutch] by Mustafa Gadalla | Over onze boeken [in English] by Moustafa Gadalla

Terug naar de hoofd pagina (http://www.egypt-tehuti.org/dutch)

| Main Page | Publisher Info | Our Books (pbk and digital) | Online Electronic Articles | Contacts |