Herontdek het Oude Egypte
Met Tehuti Research Foundation


De Egyptische Piramiden
Trap Piramide van Sakkara

Een enkel artikel is niet genoeg om alle vragen met betrekking to de piramiden te beantwoorden. Hier volgt een verzameling van de meest gestelde vragen en hun antwoorden.

Hoeveel piramiden zijn er?

Er zijn talrijke konstrukties die de vorm van een piramide hebben (gehad). De authentieke piramiden zijn echter gemaakt uit vast gesteente en er zijn tien van die piramiden.Vertel mij meer over deze authentieke piramiden.

Deze tien piramiden bevinden zich binnen een afstand van 80 km (50 mijl) van elkaar. Zij zijn allen gebouwd gedurende de derde en vierde dynastie. Binnen weinig meer dan een eeuw was 25 miljoen ton kalksteen gebruikt om deze piramiden te bouwen. Later, niet authentieke piramiden werden gebouwd gedurende de vijfde en latere dynastieen.

Waaruit zijn deze niet authentieke piramiden dan gemaakt?

The Superstructure (Rubble "Pyramid") of Unas

Zij zijn gemaakt uit losse stenen and zand opgeslagen tussen stenen muren. Veel van deze piramiden zijn nu weinig meer dan losse hopen stenen, omdat dit soort konstruktie spoedig vervalt als de buitenkant is geschadigd of verwijderd.Hoe verschillen deze latere niet authentieke 'knullige' piramiden van de eerdere piramiden uit vast gesteente?

De binnen structuur van deze latere piramiden is totaal verschillend van de grote oudere piramiden. Deze hebben gewoonlijk ruime gangen en bieden kamers en andere ruimten voor begravenissen, welke ook gevonden worden in de oude als zowel de latere graven. Er bestaat niet de geringste twijfel dat de latere piramiden gebouwd werden om als graf te dienen en wel als graf alleen.Kunt U mij een korte chronologie geven van de pharao's die verantwoordelijk waren voor de tien piramiden.?

Het piramide tijdperk begon met Pharao Zoser, die zijn identificatie in the ondergrondse kamers achterliet. Hij bouwde later de trap piramide boven op de graf kamer. Echter de andere negen piramiden hebben geen enkele officiele inscriptie. Zij worden toegekend aan specifieke pharao's, wat alleen gebaseerd is op enkele nabij gelegen graven, die indirect de namen van deze pharao's geven. Er wordt niet vermeld dat zij de bouwers van deze piramiden zijn.


Piramide Pharao Datum
#1 Zoser 2630-2611 BCE
#2 Sekhemkhet 2611-2603 BCE
#3 Khaba 2603-2599 BCE
#4 Snefru 2575-2551 BCE
#5 Snefru 2575-2551 BCE
#6 Snefru 2575-2551 BCE
#7 Khufu 2551-2528 BCE
#8 Djedefra 2528-2520 BCE
#9 Khafra 2520-2494 BCE
#10 Menkaura 2494-2472 BCEHoe is de trap piramide 'gemaakt'?

Zie voor een antwoord Antwoorden op FAQs door Studenten - Oud EgypteAntwoorden op de volgende vier vragen kunt U vinden in ons boek, Pyramid Handbook bijvoorbeeld:Wat is een 'Dubbele Begravenis'?

Het schijnt dat de vroege dynastische koningen twee graven hadden - een in het noorden in Saqqara en een andere in het zuiden in Abydos. Wat zelfs vreemder is: in veel van die graven is in geen van beiden een bewijs voor een begravenis gevonden.Ik kan de logica hiervan niet volgen.

Sommige geleerden hebben deze 'dubbele begrafenis' gewoonte uitgelegd als een politieke zet met de bedoeling om de eenheid van Noord en Zuid te bewaren. De koningen werden begraven in beide. Andere geleerden echter zijn van mening dat de verdeling Noord-Zuid een geestelijke symboliek bezat en geen politieke. Deze gescheiden 'graven' geven mogelijk het zonne principe in het Noorden en het maan principe in het Zuiden aan. In metaphysische termen, het was een symbool voor het tweedelige aspect van het heelal. (Lees meer over dit in ons boek, EGYPTISCHE KOSMOLOGIE, by Mustafa Gadalla.Wie zijn de mensen, die de piramiden gebouwd hebben?

Er bestaat nauwelijks historische informatie over de bouwers van de piramiden. De zogenaamde 'tirannie van Cheops' (Khufu)' geciteerd door de griekse historicus Herodotus (c. 500 BCE), is algemeen geaccepteerd, en verder uitgewerkt, door roman schrijvers.
Ten eerste, er is geen teken dat wijst op mensen, die gedwongen waren te werken tegen hun wil. Inderdaad, het tegendeel schijnt eerder het geval. Na grondige overweging is het redelijker te veronderstellen dat ze hun werk vrijwillig deden. Dat is niet moeilijk te begrijpen als het idee dat piramiden graven zijn eenmaal is verworpen. Alleen al de kwaliteit en vakmanschap die een konstrukttie als dat van de piramiden nodig had suggereren een trots in het werk dat volbracht werd.
Ten tweede, geleerden argumenteren tegen het begrip van slaven arbeid, omdat het beheer van zo'n groot aantal ontevreden slaven, verzameld in een klein gebied, een potentieel explosief karakter zou hebben gehad.

Ten derde, Herodotus overleverde dat zijn Egyptische gids hem had verteld dat Khufu's voorganger, Snefru, een goede koning was. Toch hadden de drie machtige piramiden van Dahshur en Meidum, die toegekend zijn aan Snefru, meer stenen en werk nodig dan de Grote Piramide zelf. Dit is een belangrijke tegenspraak in het relaas van Herodotus over de tiran en de goede koningen.Wat is te denken over de tijdelijke stellages, die de Egyptenaren gebruikten om de piramiden te bouwen?

Dit is absoluut fantasie, maar het is zo vaak herhaald, dat het een feit is geworden in het denken van veel mensen.

Herodotus heeft nooit zulke stellages vermeld. Zijn historisch verslag beschreef de typische stenen weg tussen de basis van de piramide en de tempel vallei. Zo'n weg was een permanent gegeven, en was, zoals Herodes beschreef, 3300 voet (1006 meter) lang, 60 voet (18 meter) breed en 48 voet (15 meter) hoog.

Veel geleerden geloven dat de enige manier om de piramide te bouwen is door zowel de lengte als de hoogte van de tijdelijke stellage te vergroten, naar gelang dat nodig was voor de opeenvolgende niveau's van de piramide.Was dat ten minste mogelijk?

Nee.
De mensen die vastgelopen zijn op de stellage theory, verwijzen naar de tijdelijke stellage fragmenten die gevonden zijn bij Sekhemket’s Piramide in Saqqara. Die fragmenten zijn slechts 23 voet (7m) hoog en kon blokken hevelen van 9.8 x 5.9 x 3.3 inch (25 x 15 x 10cm), die 50-100 engelse ponden (22-45 kg) per stuk wogen. Dat is niet te vergelijken met de hoogte van Khufu's piramide van 481 voet (147 meter) en stenen die 2.5 ton tot 70 ton per stuk wegen.
De deense ingenieur, P. Garde-Hanson, berekende dat een stellage gebouwd tot aan de top van de piramide 17.5 miljoen kubieke meter materiaal nodig zou hebben gehad (zeven keer zoveel als nodig was voor de piramide zelf). Een leger van 240,000 zou nodig zijn geweest om zo'n stellage te bouwen, binnen de tijd van Khufu's regering.
Om na de voltooiing van de piramide de stellage weer af te breken zou een werk leger van 300.000 en nog eens acht jaar nodig zijn geweest. Zo'n grote hoeveelheid afval is niet te vinden ergens in de nabijheid en was nooit vermeld door eerder historici, zodat deze theory afgewezen moet worden.
Nadat hij op zulke ongelooflijk grote getallen was gestoten ontwikkelde Garde-Hanson een theorie over een combinatie van een stellage en een lift machine. Hij argumenteerde dat een stellage halverwege de piramide reikte. Op dit niveau was ongeveer 90 procent van het materiaal voor de piramide gebruikt. Het tweede element voor deze gemodificeerde theorie, de mysterieuze lift machine, was en is nog steeds een onopgelost probleem.
Als we, als hypothese, Garde-Hanson’s theorie aannemen, proberen we ons de volgende enorme getallen voor te stellen. 4,000 rots arbeiders produceren 330 blokken per dag. Gedurende het seizoen van de vloed worden 4,000 blokken per dag naar de Nijl getransporteerd, over gevaren, op de stellage op het Giza plateau getakeld en op hun plaats in de rij gezet, met een aantal van 6.67 blokken per minuut! Stel je voor, 6.67 blokken elke 60 seconden! Dit aantal is onmogelijk te realiseren. Dat is een andere reden om de geldigheid van de stellage theorie te betwisten.
Nog onmogelijker is het geval met Snefru (Khufu’s vader). Als de twee belangrijkste piramiden van Dahshur worden toegekend aan Snefru, en mogelijk een derde piramide in Meidum, betekent dit dat Snefru, gedurende zijn regering van 24 jaar verantwoordelijk was voor het hakken, vervoeren en plaatsen van enkele keren de hoeveelheid van de Grote Piramide. Zelfs het berekenen van de logistiek van zulk een omvattend werk is in moderne termen te overweldigend.Hoe waren de piramiden dan gebouwd?

Lees de opvallend eenvoudige antwoorden in ons boek, Pyramid HandbookWat is de waarheid over Oud Egyptenaren, die van gedachten veranderden en vroeger werk stopzetten?

De theorie van onvoltooid werk is de algemeen gebruikte route voor hen, die hun antwoorden klaar hebben voor het zien van alle bewijzen. Na het aannemen van het idee dat piramiden graven waren moesten ze alle aanwijzingen zien in te passen in hun vooringenomen theorieen. In de loop van het proces hadden ze geen probleem met het fabriceren van antwoorden.
In de Giza en Dahshur piramiden, die geen enkel bewijs van wat voor soort begravenis dan ook geven, onderging bijna iedere piramide, volgens deze dwaze gedachtengang, een verandering van doel. Dit is absoluut onlogisch, gezien het feit dat de Giza en Dahshur piramiden in elk opzicht superieur zijn in omvang, vakmanschap en kwaliteit, ten opzichte van de piramiden, die volgden.Voor meer informatie, met antwoorden op meer dan 250 vragen over de piramiden, lees Pyramid Handbook, by Moustafa Gadalla.
Na het lezen van dit boek, kunt U een e-mail met Uw vragen en mening sturen. Uw mening/commentaar moet gebaseerd zijn op bewijs en niet slechts op intuitie.

Geschreven door: Moustafa Gadalla


For much more information, including answers to more than 250 questions about the pyramids, read:
Pyramid Handbook, by Moustafa Gadalla Pyramid Handbook
by Moustafa Gadalla
192 pages, 5.5" x 8.5"
List Price: $11.95 USD (paperback)
$ 7.95 USD (eBook)


Boeken [in Dutch] by Mustafa Gadalla | Over onze boeken [in English] by Moustafa Gadalla

Terug naar de hoofd pagina (http://www.egypt-tehuti.org/dutch)

| Main Page | Publisher Info | Our Books (pbk and digital) | Online Electronic Articles | Contacts |

Vertaling Alan Hogger: alan@artsound.com ArtSound Muziek Pagina's